Åldersgränser

 

Det är Statens Medieråd som fastställer om en film skall få en lägre åldersgräns än 15 år för offentlig visning. De kan då bestämma åldergränserna: Barntillåten, 7 eller 11 år. Om filmen inte är granskad eller om Statens Medieråd så bestämmer får den åldergränsen 15 år.

 - När filmen är tillåten från 7 år så får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap*.
 - Vid 11 års gräns får barn som har fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap.
 - 15-års gränsen är absolut. Man måste ha fyllt 15 år för att få se filmen på biograf, även i vuxens sällskap.

 En foajévärd eller annan biografanställd har som uppgift att kontrollera att åldersgränserna följs. Biografpersonalen kontrollerar därför legitimation i vissa fall, varför man bör vara beredd att visa legitimation (pass går också bra) vid anmodan.

 

Folkets Hus bio är ansvariga för att lagar och bestämmelser efterföljs. Om du vill veta mer om åldersgränser kan du läsa på Statens Medieråds hemsida.

 

*Med vuxen avses en person som fyllt 18 år.